HEDEHUSENE – FOTOKLUB

Hedehusene-Fotoklub v/Formand Jørgen Jacobsen tlf: 2035 8250, Mail: joejac@post3.tele.dk.

Hedehuset hovedgaden 371.B 2640 Hedehusene

Cvr nr: 36640103, Bank nr: 9570-0012481772

Fotoaften / afslutning i Hedehuset Søndag den 14. Juni 2020

Mødedeltager:

Jørgen Jacobsen, Jan Paul Deleuran, Erik Hald, Ole Aarup, Carsten Hald, Conni Thor

Formanden indledte med at få billeder ind på temaet Broer / Tunneler, så vi kunne se dem på det stor lærred, på grund af Covid19, stemte vi åbent om hvilken billede der var det bedste.

Erik vandt med billedmotiv af vikingebroen over Risby Å.

Erik  bestemte næste tema ”dejlige sommer billeder”,  vi blev enige om at der til afleveringen skulle afleveres to RAW billeder eller jpeg, de skal gerne ligge i størrelsen 1920 x 1280

Vinder billedet er lagt ud på hjemmesiden.

Jørgen gennemgik så det kommende ”efterårs program”, indeholdende flere nye tiltag men også gennemgang af emner vi har haft. Så kan alle se hvad vi skal gennemgå i efteråret.

Det blev også besluttet at lave en foto tur til Køge den 11. Oktober og med afgang her fra Hedehuset kl. 10.00, tilmelding kommer senere, turen gennemføres hvis vejret er med os.

Nye flyers til fotoklubben, som Henrik havde fået fremstillet, er nu kommet, Jan har dem.

Jan kom med et forslag omkring vi i klubben skulle udvide møde dagene til hver onsdag, måske så nedlægge søndagene. Jørgen har set på forslaget og lægger det frem til den kommende general forsamling sidst i August. Jan mente det måske kunne få flere til at komme i klubaftnerne, og medlemmerne så ville få mere for det kontingent det koster at være medlem.

Erik har været i dialog med kulturhusene om at få et andet lokale / sted i kælderen til alt det foto udstyr vi har, de skabe vi har fået stillet til rådighed er nok for dårlige, bestyrelsen tager det op med kulturhusene i august.

 

Referater + dagsorden + Efterårets oplæg kommer  på hjemmesiden.

 

Første møde i efterårs sæsoner den 9. August 2020, Tema: ”Sommerbilleder”

God sommer til jer alle.

Jørgen Jacobsen

Formand