HEDEHUSENE – FOTOKLUB

Hedehusene-Fotoklub v/Formand Jørgen Jacobsen tlf: 2035 8250, Mail: joejac@post3.tele.dk.

Hedehuset hovedgaden 371.B 2640 Hedehusene

Cvr nr: 36640103, Bank nr: 9570-0012481772

Fotoaften  Søndag den 13. September 2020

Mødedeltager:

Jørgen Jacobsen, Jan Paul Deleuran, Erik Hald, Ole Aarup, Conni Thor

Formanden indledte med at få billeder ind på temaet frugter, billederne blev lagt op så vi kunne se dem på skærmen, efter at have set dem stemte vi om hvilken billede der var det bedste.

Billedmotivet af pære med æble både og brombær. Billederne bliver lagt på hjemmesiden

Der var enighed om næste tema ”Farver”, vi blev enige om at der til afleveringen skulle afleveres to Jpeg billeder, de skal være i størrelsen 1920 x 1280.

Jørgen gennemgik så det der er gennemgået før, nemlig RAW 1-2-3-4, så vi på næste møde kan komme videre med nye tiltag.

Det blev også besluttet at lave en fototur til Køge den 11. Oktober og med afgang her fra Hedehuset kl. 10.00, tilmelding kommer senere, turen gennemføres hvis alle kan og vejret er med os.

Jan var kommet med et forslag omkring vi i klubben skulle udvide møde dagene til hver onsdag, måske så nedlægge søndagene. Men vi blev enige om at foresætte med de mødedage vi her lige nu.

Klubben har desværre haft en del der har udmeldt og derved har vi mindre indtægter og det bliver bestyrelsen nød til at tage alvorligt, der går næsten halvdelen til hjemmesiden så den ser bestyrelsen på for at få udgiften ned da vi ikke kan undvære hjemmesiden, Jørgen undersøger muligheder.

 

Næste møde er den 27. september 2020, Tema: ”Farver”

Vi ses.

Jørgen Jacobsen

Formand