HEDEHUSENE – FOTOKLUB

Hedehusene-Fotoklub  v/Formand Henrik Folmar  tlf: 41837535. Hedehuset hovedgaden 371.B 2640 Hedehusene

  Cvr nr: 36640103,  Bank nr: 9570-0012481772

 

Referat af afholdt fotoaften 13. Oktober 2109

 

16. oktober  2019.

 

8.  Medlemmer havde fundet vej til denne interessante fotoaften.

Erik indledte aften med at fortælle lidt om den omlægning af info her fra foreningen, den skal til at foregå mere over på vores hjemmeside, ellers kan vi lige så godt lukke den og spare de penge.

Carsten har lagt et stort arbejde i at få omredigeret hjemmesiden så derfor skal vi også til at bruge den mere i fremtiden, så er der nogle der siger de ikke ser på siden eller i deres mail, derfor skal den telefon kæde som Henrik fik op at køre også kommer til at fungerer fremover, det vil så komme til at fungerer på den måde at når der bliver lagt noget op på hjemme siden kommer der en sms ud til alle.

Kasseren har meddelt at kontingentet for andet halvår og frem til den ordinære generalforsamling er på kr. 250,00 og i øvrigt er der stadigvæk nogle der mangler at få betalt deres kontingent

Jørgen lagde så ud med en let gennemgang af sit første foredrag om brugen af Photo Shop Element og forsatte så med en gennemgang af andet foredrag, meget interessant hvad det program kan, Jørgen viste hvordan man retter dobbelt skæve linier i bygninger, men også i starten af redigeringen af et billed, kan man sætte billedstørrelsen, så den passer til hjemmesiden (1920x1280)

Erik fortalte lidt omkring vores kommende tur til Hedeland, her har vi fået køretilladelser og nøgle så vi kan komme rundt i hele området, nu håber vi at vejret er med os så vi får nogle rigtige gode billeder fra området, vi har nemlig lovet Hedeland naturpark billeder fra vores tur.

Herefter var der løs snak om frem til vi sluttede og vi ses søndag 20. Oktober kl. 10.30 på p.pladsen ved Hedehuset.

Fotomøder -2019

24. November

Datoer til ture -2019

Ekstra -20. oktober - 10. November